Vad gör MSD?

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa.
MSD i Sverige har cirka 200 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna.

Läs mer på MSD.se

Diabetestest - ligger du i riskzonen?

Typ 2-diabetes är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Du kan i hög grad påverka risken för att få diabetes med din livsstil. Några faktorer som spelar roll är övervikt (särskilt bukfetma), fysisk aktivitet, dåliga matvanor och rökning som ökar risken för att få typ 2-diabetes. Genom att svara på frågorna i diabetestestet kan du kontrollera hur stor risken är att du drabbas av diabetes.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.