Diabetestest - ligger du i riskzonen?

Typ 2-diabetes är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Du kan i hög grad påverka risken för att få diabetes med din livsstil. Några faktorer som spelar roll är övervikt (särskilt bukfetma), fysisk aktivitet, dåliga matvanor och rökning som ökar risken för att få typ 2-diabetes. Genom att svara på frågorna i diabetestestet kan du kontrollera hur stor risken är att du drabbas av diabetes.

 Copyright MSD Sverige AB